Känner du dig pressad, befinner du dig i en livskris eller har du det svårt i dina relationer? Vill du hitta en väg mot större förståelse för din inre terräng, dina känslomässiga behov och/eller få hjälp med att hitta dina livsmål? Jag kan erbjuda dig effektiv behandling utifrån en psykodynamisk, affektfokuserad och systemisk grund. Hör med din arbetsgivare eller försäkringsbolag - de kan ofta betala delar av eller hela kostnaden för en psykoterapeutisk behandling.

Psykoterapeutisk behandling

Psykodynamisk affektfokuserad psykoterapi utifrån dina personliga behov! Tillsammans hittar vi ett fokus att arbeta efter, där du får bestämma takten. Min utgångspunkt är ju kortare behandling, desto snabbare väg till välbefinnande. Första samtalet är en dubbelsession, dvs 90 minuter, då det är viktigt att ha gott om tid för att beskriva problemet och hitta ett lämpligt fokus i terapin, Därefter är varje terapisession 45 minuter lång och vi träffas vanligtvis en gång per vecka, dock finns förstås utrymme för individuell anpassning.

Par- och familjeterapi med fokus på att öka och underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmar. Då det är viktigt att alla får komma till tals och ge uttryck för sina känslor och behov, är dessa sessioner längre. En parsession är vanligtvis 75 minuter lång och en familjesession är 90 minuter lång.  Sessionerna är i regel mer glesa, då det är viktigt att få tid på sig att prova nya sätt att kommunicera och förhålla sig till varandra utanför terapirummet. Tillsammans formulerar vi ett mål med terapin som vi kontinuerligt stämmer av emot.

Krissamtal och sorgbearbetning i samband med svåra livshändelser är också en del av den behandling som erbjuds på mottagningen. Dina behov är förstås i fokus och du går i samtal så ofta och så länge som du behöver. 

PTSD-behandling erbjuds även i form av en manualbaserad KBT-metod som heter Prolongued Exposure (PE). Behandlingen är exponeringsbaserad och innehåller ca 10-12 längre sessioner (90 minuter) med hemuppgifter mellan sessionerna. 

Utbildningsterapi, dvs psykoterapi för dig som utbildar dig till antingen steg 1- eller steg 2-terapeut, skräddarsys efter dina individuella behov och efter utbildningsanordnarens kravspecifikationer.

Prislista för privatpersoner:

Psykoterapi 45 min: 900 kr (första samtal, 90 min: 1.500 kr)
Parterapi 75 min: 1 500 kr
Familjeterapi 90 min: 1 800 kr

Utbildning

Skräddarsy ditt eget utbildningspaket! Jag erbjuder utbildningar till företag, skolor, psykoterapiutbildningar, kommuner och vårdgivare i psykoterapi (psykodynamisk och systemisk), psykiatri, att bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), socialrätt för anställda inom hälso- och sjukvård, anknytningsteori & utvecklingspsykologi mm. Kontakta mig för att diskutera ert behov!

Handledning

Verksamhetshandledning, psykoterapihandledning och metodhandledning, både i grupp eller individuellt. Exempel  på målgrupper är personal inom människovårdande yrken, steg 1-terapeuter och legitimerade psykoterapeuter, kuratorer, socionomer m. fl. 

För prislista företag, vänligen kontakta mig för att skräddarsy uppdrag!

Till överst på sidan!

Besök gärna min facebooksida !