Mottagning och vägbeskrivning

dd6b8cf1-9c68-4f4f-8e4d-1c5df7622f53jpg

Foto: Julia Giardina

Alderholmen i början på 1900-talet. Ur Gävle Stadsarkivs samlingar.

Vid stadsbranden 1869 förstördes all tidigare bebyggelse i området och när det återuppbyggdes , fick det i stort sett samma bebyggelsestruktur som det har idag. 1872 byggdes de första magasinen längs ån, ovan ser du ett av dem (N. Skeppsbron 3). Väl synliga från vattnet och fartygen, uppfördes de i representativ stil i medeltidsinspirerade former, medan bakomliggande magasin fick en enklare utformning i trä. Trots att hamnen utvidgades åt öster under 1860-talet blev den snart otillräcklig för stora fartyg. I slutet av 1800-talet fattades därför beslut om att anlägga en ny hamn i Fredriksskans, vid Gävlebuktens inlopp. (Källa: www.gavle.se)

Foto: Julia Giardina

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina