Presentation

666c6bc1-24cf-4955-b99e-72c4e1d30457jpg

Foto: Julia Giardina

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi i egen verksamhet. Vår mottagning Gävle Psykoterapimottagning (GPM) ligger mitt i centrala Gävle vid Rådhuset. Som handledare och utbildare kan jag erbjuda både handledning och utbildning på mottagningen samt också på plats hos er. Handledning och utbildning online kan ske efter överenskommelse.

 

Utbildning och erfarenhet

Med en psykodynamisk grundutbildning inom både psykodynamisk lång- och korttidspsykoterapi är jag specialistutbildad inom par- och familjeterapi. Jag har utöver detta fördjupat mig inom affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, en korttidspsykoterapimetod som har ett starkt evidensstöd. 2018 erhöll jag mitt diplom som handledare och lärare i psykoterapi vid SAPU, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling. Jag har för närvarande pågående handledaruppdrag på psykoterapiutbildning, socialtjänst, skola, psykiatrisk verksamhet samt inom missbruksvård. Som utbildare har jag haft fleråriga återkommande utbildningsuppdrag inom Region Gävleborg i socialrätt för anställda inom hälso- och sjukvård. 

 

Min erfarenhet som socionom är huvudsakligen som socialsekreterare vid utredningsgrupp barn och familj samt inom familjerätt i Gävle. Utöver detta har jag 10 års erfarenhet som kurator och legitimerad psykoterapeut vid BUP-mottagningen i Gävle. Där har jag arbetat med både utredning, behandling, slutenvård och akut psykiatri med barn, ungdomar och deras familjer. Inom Vuxenpsykiatrisk öppenvård i Gävle har jag arbetat som kurator/leg. psykoterapeut samt handledare och föreläsare, innan jag helt övergick i att arbeta i egen verksamhet. Jag har också gedigen erfarenhet av att behandla både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Kompetenskrav och kvalitetssäkring

Jag har yrkeslegitimation som psykoterapeut samt är jag diplomerad handledare och lärare i psykoterapi, validerad i Socionomens handledarregister. Verksamheten bedrivs som aktiebolag och finns registrerad i IVO:s vårdgivarregister.  

AB Rebecca Giardina
Org.nr: 559169-6264
VAT-nr: SE559169-626401


Artiklar

http://www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/18-4-Relationellhandledning-Giardina.pdf

 

Partners

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Region Gävleborg

Sandvikens kommun

Nordanstigs kommun

Mindmeasure AB

Falck Healthcare

Kris- och traumacentrum

Eva Rehab AB

Sandvik AB

 

Medlem i

 

Affekta.se

IEDTA

Svenska Föreningen för Familjeterapi, SFFT

Akademikerförbundet SSRCopyright 2019 AB Rebecca Giardina