Mer om affektfokuserad terapi

https://aptsweden.se/

Affekter och varför de är viktiga

Affekter, eller grundkänslor som vi också kallar dem är den uppsättning känslor som man inom dagens emotionsforskning menar att vi föds med. Dessa känslor uttrycker grundläggande behov och är omedelbara och fysiologiskt förankrade. Grundaffekterna är glädje, intresse, förvåning, ilska, ledsenhet, rädsla, skam och avsky. Ibland har vi under livet lärt oss att vissa känslor och behov inte är önskvärda av vår nära omgivning och därför utvecklat problemlösningsstrategier för att minimera den psykiska smärtan. Dessa är ofta kortsiktigt effektiva lösningar, dock kan problemet på lång sikt  bli att man hamnar längre och längre ifrån sina genuina och grundläggande behov. Detta kan i sin tur leda till relationsproblem, då det kan vara svårt att förstå sig själv och sina behov, men också att kommunicera dessa -  vilket ju är en förutsättning för att vi ska känna oss trygga och okej i våra relationer. I en affektfokuserad pyskoterapi jobbar vi med att du ska hitta, lära känna och lyssna på dina genuina känslor och behov och därmed öka din medkänsla med dig själv mot ett bättre relationellt fungerande och mående. Läs mer om affektfokuserad psykoterapi på www.affekta.se.

 

Rekommenderade länkar

www.affekta.se

www.aptsweden.se

www.affektfokus.se

www.affectphobiatherapy.com

www.istdpsweden.se

 

Boktips!

”I befintligt skick – att ta sig själv på allvar”, Katja Bergsten & Kristoffer Pettersson

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina