ea7dd02a-2a54-4889-816c-17bb2326bcd3jpg

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi i egen verksamhet, med psykoterapimottagning på Centralstationen i Gävle. Som handledare och utbildare kan jag både erbjuda handledning i lokaler på Centralstationen och handledning på plats i olika delar av landet.

Utbildning och erfarenhet

Med en psykodynamisk grundutbildning inom både psykodynamisk lång- och korttidspsykoterapi är jag specialistutbildad inom par- och familjeterapi. Jag har utöver detta fördjupat mig inom affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, en korttidspsykoterapimetod som har ett starkt evidensstöd. 2017-2018 genomförde jag en integrativ handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vid SAPU, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling. Jag har erfarenhet av handledaruppdrag inom såväl skola, primärvård, psykiatri och behandlingshem/missbruksvård och har haft fleråriga återkommande utbildningsuppdrag inom Region Gävleborg som utbildare i socialrätt inom hälso- och sjukvård för läkare och övrig behandlingspersonal. 

Jag har arbetat under många år som socionom inom utredningsgrupp barn och familj vid socialtjänsten samt inom familjerätt. Utöver detta har jag 10 års erfarenhet av psykoterapeutiskt- och utredningsarbete med barn, ungdomar och deras familjer från barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle samt flerårig erfarenhet av arbete som legitimerad psykoterapeut inom Vuxenpsykiatrisk öppenvård i Gävle. Jag har också gedigen erfarenhet av att behandla både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kompetenskrav och kvalitetssäkring

Jag har yrkeslegitimation som psykoterapeut samt är jag diplomerad handledare och lärare i psykoterapi, validerad i Socionomens handledarregister. Verksamheten bedrivs som aktiebolag och finns registrerad i IVO:s vårdgivarregister. All psykoterapi bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659), Patientdatalagen (2008;355) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009;400). Verksamheten är patientförsäkrad och uppfyller Socialstyrelsens krav på ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse. 

AB Rebecca Giardina
Org.nr: 559169-6264
VAT-nr: SE559169-626401 

Medlem i

Affekta.se

Riksföreningen Psykoterapicentrum

Svenska Föreningen för Familjeterapi, SFFT

Akademikerförbundet SSR 


Till överst på sidan!