ea7dd02a-2a54-4889-816c-17bb2326bcd3jpg

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi, som delar min tid mellan privat praktik och arbete på allmänpsykiatrisk mottagning.   

Utbildning och erfarenhet

Med en psykodynamisk grundutbildning inom både psykodynamisk lång- och korttidspsykoterapi är jag specialistutbildad inom par- och familjeterapi. Jag har också fördjupat mig inom affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, som har ett starkt evidensstöd. 2017-2018 genomförde jag en integrativ handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vid SAPU, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling. Jag har erfarenhet av handledaruppdrag inom såväl skola, primärvård, psykiatri och behandlingshem/missbruksvård. Har även haft fleråriga återkommande utbildningsuppdrag inom Region Gävleborg som utbildare i socialrätt inom hälso- och sjukvård för läkare och övrig behandlingspersonal. 

Jag har arbetat under många år som socionom inom utredningsgrupp barn och familj vid socialtjänsten samt inom familjerätt. Utöver detta har jag 10 års erfarenhet av psykoterapeutiskt- och utredningsarbete med barn, ungdomar och deras familjer från barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle samt flerårig erfarenhet av arbete som legitimerad psykoterapeut inom Vuxenpsykiatrisk öppenvård i Gävle. Jag har också gedigen erfarenhet av att behandla både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kompetenskrav och kvalitetssäkring

Innehar av Socialstyrelsen utfärdad yrkeslegitimation som psykoterapeut och finns registrerad i IVO:s vårdgivarregister. Jag är diplomerad handledare och lärare i psykoterapi och finns med i Socionomens handledarförteckning. All psykoterapi bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) bestämmelser. Verksamheten är patientförsäkrad och uppfyller Socialstyrelsens krav på ledningssystem. Godkänd för F-skatt och registrerad för moms. 

Medlem i

Affekta.se

Riksföreningen Psykoterapicentrum

Svenska Föreningen för Familjeterapi, SFFT

Akademikerförbundet SSR 


Till överst på sidan!