Utbildning

Skräddarsy ditt eget utbildnings- och/eller föreläsningspaket! Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar till kommuner, hälso- och sjukvård, företag, skolor, psykoterapiutbildningar i bland annat psykoterapi (affektfokuserad, psykodynamisk och systemisk), att möta människor med psykiatriska diagnoser, att bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), socialrätt för anställda inom hälso- och sjukvård, anknytningsteori & utvecklingspsykologi mm. All utbildning kan även erbjudas online. Kontakta mig för att diskutera era utbildningsönskemål!

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina